logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 22-12-2021 10:41 przez Natalia Przestrzelska
Polityka prywatności

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Na podstawie Art. 11 Ustawy–z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Administrator danych osobowych: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk informuje iż inspektorem danych osobowych jest Pan Artur Dobkowski, kontakt do inspektora iod@rodo.elk.pl, z inspektorem można również się skontaktować listownie na adres Administratora.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

ul. Parkowa 12

19-300 Ełk

b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

 Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników serwisów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Centrum Obsługi Klienta.

Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do sekretariatu Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Natalia Przestrzelska
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Przestrzelska
Czas publikacji informacji:
22-12-2021 10:41
Wprowadzający informację:
Emilia Sigiel-Polakowska
Liczba wyświetleń informacji:
206
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji